Trajekt

Trajekt is een brede welzijnsorganisatie, ze kunnen je op verschillende manieren ondersteunen. De verschillende medewerkers en vrijwilligers zijn werkzaam vanuit het buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35. Je kunt hier terecht voor opvoedingsvragen, persoonlijke begeleiding en informatie en advies in algemene zin

Contact
Trajekt
Buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35
Bereikbaar via 043-3670040
www.trajekt.nl

Het Wijkservicepunt Mariaberg

In het buurtcentrum Mariaberg zit het Wijkservicepunt. Hier kun je terecht voor álle vragen, bijvoorbeeld over wonen, werken, inkomen, welzijn, zorg of opvoeding. Op bepaalde momenten kun je bij verschillende medewerkers of vrijwilligers binnen lopen voor hulp en advies:

Informatie en advies
Op dinsdag en donderdag kun je van 09.00 uur tot 12.00 uur terecht voor alle vragen bij een aantal medewerkers van Trajekt.

De Inleup
Deze huiskamer is iedere dinsdag en donderdag open, van 09.00 uur tot 12.30 uur. Naast een kopje koffie en een gezellig praatje kun je hier bij de vrijwilligers terecht voor hulp met je computer en al je andere vragen. En als zij je niet kunnen helpen, dan zoeken ze samen met jou iemand die dat wel kan.

Belastingservice Mariaberg
In Mariaberg kun je, volgens afspraak, bij een vrijwilliger terecht voor vragen over de belastingaangifte. Je kunt een afspraak maken via de balie van het buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 043-7630040.

Kredietbank
Iedere dinsdag kun je van 09.00 uur tot 11.00 uur inlopen bij het open spreekuur. Je kunt hier terecht voor alle financiële vragen. Meer informatie kun je ook vinden via www.kredietbanklimburg.nl

Klapperproject
Op dinsdag en donderdag kun je tussen 10.00 uur en 12.00 uur terecht bij het Klapperproject. Een aantal vrijwilligers zitten hier klaar om je te ondersteunen bij het overzicht krijgen en houden over je persoonlijke administratie. Meer informatie kun je krijgen via het buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 043-7630040.

De Voorzieningenwijzer
Je kunt je aanmelden om samen de Voorzieningenwijzer in te vullen. Je kunt dan ontdekken of je misschien recht hebt op extra tegemoetkomingen of toeslagen. Meer informatie kun je krijgen via het buurtcentrum Mariaberg, Anjelierenstraat 35, 043-7630040.

Taal café
Ook in Mariaberg werken we aan laaggeletterdheid. Niet alleen voor mensen uit andere landen, maar ook voor Nederlanders die moeite hebben met lezen en/of schrijven. Iedere vrijdagochtend is er van 10.00 uur – 11.30 uur een taalles. Hier kunnen mensen samen met hulp van een vrijwilliger Nederlands oefenen.

Sociaal team Mariaberg

In het Sociaal team Mariaberg zitten verschillende medewerkers van Radar, Levanto, MEE, Sevagram, Trajekt en een vertegenwoordiger van de buurt (buurtbewoner). Ze zijn er voor alle vragen op alle gebieden. Je kunt hen bereiken via www.sociaalteammaastricht.nl en via 06-21128839.

360Zuid-stichting voor maatschappelijke innovatie

360Zuid is een netwerk, gericht op o.a. het onderzoeken van kennis over sociale en maatschappelijke veranderingen. Doel is om mensen en organisaties te helpen met veranderingen in de huidige wereld die in veel opzichten ingrijpend aan het veranderen is. Meer informatie kun je krijgen via 06-43025630 of info@360zuid.nl

AED Mariaberg

In Mariaberg hangen een viertal AED’s en is er een groep vrijwilligers getraind om met de AED hulp te bieden. Jaarlijks worden er nieuwe trainingen hiervoor aangeboden, want ze zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers: “we hebben goede apparatuur, maar er zijn mensen nodig om deze te bedienen. En als elke seconde telt, heb je een zo groot mogelijke dekking nodig in de buurt”.

AED’s hangen in de Archipelstraat: ingang flat, Anjelierenstraat: ingang buurtcentrum, Gildeweg 6: bij Il Fiore. Voor meer informatie en om je aan te melden kun je contact opnemen met Harry Crapels: harrycrapels@kpnplanet.nl

Serve the City

Serve the City verbindt de stad door elkaar te helpen. Ze helpen mensen die het (even) wat moeilijker hebben met sport, spel, muziek en meer. En tegelijkertijd bieden ze vrijwilligers betekenisvolle kansen om betrokken te zijn in hun eigen stad.

Contact
Elisabeth Strouvenlaan 51a,
info@stcmaastricht.nl, 06-11068787

Zonnebloem Annadal

De vrijwilligers van de Zonnebloem zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking onvergetelijke momenten te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Ze maken tijd voor een praatje, een kopje koffie of gaan samen op pad.

Contact
Miep Sturmans, sturmans.ft@hetnet.nl of via 043-3473491