Servatius

Servatius is een woningcorporatie in Maastricht met zo’n 10.000 verhuureenheden.
“Wij zorgen vooral voor woningen voor iedereen die aangewezen is op sociale huur: gezinnen, senioren, studenten, starters, enz. Onze doelgroep is divers in afkomst, opleiding, inkomen, gezondheid en welbevinden.”

Contact
Servatius
Bereikbaar via 043-3284300 en servatius@servatius.nl
www.servatius.nl

Woonpunt

Woonpunt biedt betaalbaar en prettig wonen aan middels ruim 18.000 woningen in Zuid-Limburg.
“We zijn altijd bezig onze straten en buurten leefbaar te houden. Samen met bewoners en anderen.”

Contact
Woonpunt
Bereikbaar via 088-0506070 of via info@woonpunt.nl
www.woonpunt.nl

Maasvallei

Maasvallei verhuurt vooral sociale huurwoningen en (studenten) kamers.
“Wij doen dit voor mensen in kwetsbare posities of met een bescheiden inkomen.” Daarnaast heeft Maasvallei in mindere mate ook vrije sector woningen.

Contact
Maasvallei
Bereikbaar via 043-3683737 of via info@maasvallei.nl
www.maasvallei.nl

Wijkagent

In Mariaberg is ook een wijkagent. Hij is te bereiken (of je kunt een bericht voor hem achterlaten) via het centrale 0900-nummer van de politie of een bericht achterlaten bij het buurtcentrum Mariaberg.

Contact
Bereikbaar via 0900-8844
www.politie.nl

Handhaving Mariaberg

Handhaving richt zich op de leefbaarheid in de buurt, overlast van afval en vervuiling en de bereikbaarheid in de buurt, bijvoorbeeld parkeeroverlast van auto’s en fietsen.

Contact
Gemeente Maastricht
Bereikbaar via 14043 en via de maastrichtmeldt-app
www.gemeentemaastricht.nl

Boc Mariaberg

Deze Bewonersoverlegcommissie van Woonpunt houdt zich bezig met alle problematieken en of vragen met betrekking tot huurwoningen van Woonpunt.

Contact
Secretaris Boc Mariaberg, Peet Lemmens
Bereikbaar via petralemmens26@gmail.com
06-38335703

Bewonerscommissie Servatius

Deze Bewonersoverlegcommissie van Servatius houdt zich bezig met alle problematieken of vragen met betrekking tot huurwoningen van Servatius.

Contact
Bereikbaar via Youssef el Otmani, Servatius
043-3284300

BOC Trichterveld

Maasvallei richt zich op samenwerking met huurders en stimuleert haar huurders betrokken tet zijn bij hun buurt en samen te werken aan een prettige woonomgeving.

Contact
BOC Trichterveld
Bereikbaar via i.hanssen@maasvallei.nl, 043-3683791

Bewonerskrachten Mariaberg

Bewonerskrachten zijn actieve huurders van Servatius, met hart voor de buurt. Ze zetten zich in om de leefbaarheid in Blauwdorp te vergroten. Ze lopen door de buurt en ze zijn herkenbaar aan hun zwarte bodywarmers. Ze houden een oogje in het zeil, signaleren gebreken en onveilige situaties en geven deze door aan Servatius.

Contact
Bewonerskrachten Mariaberg
Bereikbaar via www.servatius.nl of via 043-3284300

AED Mariaberg

In Mariaberg hangen een viertal AED’s en er is een groep vrijwilligers getraind om hulp met de AED-hulp te bieden. Jaarlijks worden er nieuwe trainingen hiervoor aangeboden, want ze zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers: “We hebben goede apparatuur, maar er zijn mensen nodig om deze te bedienen. En als elke seconde telt, heb je een zo groot mogelijke dekking nodig in de buurt”.

Contact
AED’s hangen in de Archipelstraat: ingang flat, Anjelierenstraat: ingang buurtcentrum, Gildeweg 6: bij Il Fiore.
Voor meer informatie en om je aan te melden kun je contact opnemen met Harry Crapels: harrycrapels@kpnplanet.nl

De Voedselbank Limburg-Zuid, uitdeelpunt Maastricht-West

De voedselbank verzamelt voedsel en verzorgingsproducten in dat om verschillende redenen niet verkocht kan worden en verdeelt dat onder mensen die het hard nodig hebben. Of je zelf in aanmerking komt voor de voedselbank hangt af van je financiële situatie. De voedselbank is afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Contact
Voedselbank Limburg-Zuid
Bereikbaar via info@voedselbanklimburg-zuid.nl of via 043-5331933

MUP en meer Mariaberg

MUP zet zich in voor bewoners die het financieel moeilijk hebben. Ze delen bijna iedere dag brood en andere levensmiddelen en verzorgingsproducten uit op verschillende locaties in Mariaberg.

Contact
Anja Lawal
Bereikbaar via facebook mup en meer Mariaberg en via het buurtcentrum