• Zorg dat het Buurtnetwerk op sterkte is en de communicatie met de buurt op orde.. Het Buurtnetwerk dient deskundig te zijn in het onderhouden van contacten met de Gemeente, collega buurtnetwerken en professionele organisaties die in hun buurt werkzaam zijn.
  • Voldoende financiële middelen moeten het Buurtnetwerk ter beschikking worden gesteld.
  • Het opbouwwerk moet voldoende menskracht en uren hebben om in die roerige tijden de verschillende taken met aandacht op zich te kunnen nemen.
  • Tijdige informatie aan bewoners door onder andere woningbouw-corporaties, de Gemeente en Trajekt is van eminent belang.
  • Preventie en nazorg is voor alle betrokken organisaties een must.
  • Vrijwilligers werkzaam in de buurt verdienen voldoende ondersteuning.
  • Bij renovatie moet vervangende woonruimte ter beschikking komen met name voor oudere bewoners.
  • Integreer ook de bewoners met een tijdelijke huurovereenkomst door van hun creativiteit en hun bereidheid vrijwilligerswerk te verrichten ten bate van de buurt, gebruik te maken. Neem de onzekerheid waarin zij verkeren met betrekking tot het krijgen van een betaalbare nieuwe woning serieus.