Van de Groene naar de Blauwe Loper

Een paar jaar geleden schreef ik het boekje ‘Een Buurvrouw in blok 8’ over het wel en wee rondom de bouw van de A2 tunnel en de ontwikkeling van de Groene Loper in Maastricht. ‘Een Buurvrouw in blok 8’ verhaalt met name over de bouw van een groot infrastructureel werk en wat dat betekent voor de direct omwonenden en de buurt.

Sinds twee en een half jaar woon ik in Mariaberg, een buurt onderhevig aan renovatie van 232 oude huizen en de sloop van 138 woningen om plaats maken voor een fiets- annex wandelpad, een park en appartementen voor senioren uit de buurt. ‘Nieuw elan voor oude volkswijk’, kopt De Limburg er op 23 februari 2019. ‘Door de aanleg van De Blauwe Loper krijg je het gevoel dat je een stuk korter bij het stadscentrum bent’.
(kaart van Servatius Thuis, de gemeente en de provincie m.b.t. renovatie, sloop en nieuwbouw in Mariaberg en Blauwdorp)

Het bestemmingsplan is in 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd.

De witte huizen in Trichterveld zijn of waren eigendom van woningbouwcorporatie Maasvallei. Maasvallei heeft in de afgelopen jaren 72 woningen gebouwd in de sociale sector en 25 in de commerciële huursector. Er zijn 110 koopwoningen gebouwd en er worden 14 woningen gebouwd voor Wonen Limburg Accent, die deze woningen commercieel gaat verhuren. Van de 12 proef- bungalows zijn er inmiddels 7 verkocht. De laatste 26 stuks (inbegrepen in bovenstaand overzicht) worden momenteel gebouwd.

Woonpunt en Servatius hebben de renovatie uitgevoerd of zijn daar nog mee bezig. Woonpunt geeft aan dat men eind augustus 2020 klaar denkt te zijn met de renovatie van al hun woningen. Servatius is bezig de laatste bewoners met een vaste huurovereenkomst in Mariaberg te herhuisvesten. Vanaf september 2020 vindt de sloop van 100 woningen als volgt plaats: 10 woningen in de Mr. Ulrichweg, 38 woningen in de Past. Wijnenweg, 20 woningen in de Heimoweg (die waarschijnlijk wordt afgesloten), 16 woningen aan de Ruttensingel en 16 woningen aan de Proosdijweg. In 2020/2021 worden 115 woningen verduurzaamd.

Behalve dat dit hele proces een prachtig groengebied, een doorlopend fietspad van het kerkhof aan de Tongerseweg tot aan het Vrijthof en appartementen voor senioren uit de buurt zal opleveren, zal er ook grote onrust ontstaan onder de tijdelijke bewoners die overgeleverd zijn aan een te krappe woningmarkt voor de doelgroep en zal er overlast voor veel Mariabergers ontstaan.

Wat doet het met je als je 35 jaar in dezelfde straat gewoond hebt in een woning met tuin waar je tevreden over bent, met prettige buren en je moet verkassen? Wat doet het met je als je huis grondig wordt gerenoveerd terwijl je met je gezin tijdens de renovatie gewoon blijft zitten waar je zit? Wat doet het met je als al je buren zijn vertrokken en jij blijft als een van de weinigen over? Word je blij als je, in plaats van je oude vochtige woning met een teveel aan muizen, een andere woning in je eigen buurt krijgt toegewezen met een vlizotrap in plaats van een vaste trap, wat dan weer gevaarlijk is voor je kinderen?

We vragen het de Mariabergers zelf.