De Buurtbrök gelegen aan de Proosdijweg in Mariaberg is iedere week op zaterdag en woensdag van 12.00 -15.00 uur open. Buurtbewoners en anderen zijn van harte welkom om kleren of spullen op te halen of te brengen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. De voorziening wordt momenteel gerund door veertien vrijwilligers uit Mariaberg waarvan zes van buitenlandse afkomst. Veel spullen zijn gratis en als er waardevolle spullen verkocht worden, komt men gezamenlijk tot een prijs’

Ere wie ere toekomt, Ed Kemmerling begon in 2o1o met de Buurtbrök en het werd meteen een doorslaand succes. Als ik er op een zaterdag in juli 2021 binnenstap, zijn er op dat moment drie vrijwilligers en twee klanten aanwezig. In de loop van de middag wordt het drukker. De Buurtbrök is wegens corona anderhalf jaar gesloten geweest en er konden op afspraak maar twee klanten per keer binnen. De ruimte was te klein om de 1,5 meter afstandsnorm te kunnen handhaven. Maar er is in die periode vanuit de Buurtbrök veel gedaan voor de buurtbewoners: er werd gekookt, er werden boodschappen gedaan, bewoners bezocht aan de voordeur en er werd ook gratis brood, groente en fruit uitgedeeld. De vrijwilligers zetten gedurende deze periode een tafel met stoelen buiten aan de overkant van de straat en al snel werd het erg gezellig. Vóór de corona periode kwamen er ook klanten uit Daalhof maar nu niet meer.

Sinds juni 2020 is de Buurtbrök verplaatst naar het Buurtcentrum. Daar kunnen bewoners twee dagen per week van 10.30 – 13.00 uur terecht voor een praatje en als de regels het toelaten voor een kopje koffie met een broodje en soep. Vrijwilligers van de Buurtbrök en vrijwilligers van de Inleup komen die dagen werken. In augustus 2020 is door een groep vrijwilligers het huis van een overleden bezoekster leeggeruimd. Haar spulletjes zijn naar de Buurtbrök aan de Proosdijweg gebracht en worden daar voor weinig geld verkocht door Elyza en Jenny.

Najaar 2021 hopen ze de Buurtbrök te heropenen. De vrijwilligers staan in ieder geval allemaal weer te trappelen om naar hun eigen vertrouwde plek te gaan. Tot die tijd blijven Elyza en Jenny op woensdag- en zaterdagmiddag het winkeltje openhouden en werken een aantal andere vrijwilligers in het buurtcentrum voor de Buurtbrök.

Nadat ik het doel van mijn komst heb uitgelegd, raak ik in gesprek met Jenny die al 9 jaar deel uitmaakt van het vrijwilligersteam. Ze werd er door Carolien Kuipers (Trajekt) bijgehaald toen ze met een dikke depressie thuis zat. Het klikte meteen. Helaas is haar depressie chronisch, maar desalniettemin werkt ze nog steeds iedere week met veel plezier in de Buurtbrök.

Elyza is 64 jaar, kunstenares en een creatief wonderkind. Ze komt uit Polen, woont 30 jaar in Nederland waarvan 13 jaar in Mariaberg. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Elyza heeft een dochter die modeontwerpster is. Ze heeft veel gereisd bijvoorbeeld naar Beirut en woonde in Duitsland en Turkije. Omdat buitenlandse vrouwen in Turkije veelal als lustobject worden behandeld, besloot ze haar huis te verkopen en met haar dochter te vertrekken. Ze kocht bij de maffia in Ankara van al haar geld een visum voor Nederland. Ze had nog nooit van Nederland gehoord, maar ze kon voor Duitsland geen geldige documenten krijgen. Elyza bidt vaak tot God voor steun en hulp. Zo kreeg ze met Gods hulp via Servatius een benedenwoning met een tuintje op de Proosdijweg toegewezen toen bleek dat ze vanwege slechte voeten geen trap meer kon lopen. Ongelukkigerwijs zijn in die woning veel mensen gestorven en hangt er een triestige energie. Elyza voelt zich niet thuis in haar eigen huis en heeft Servatius verzocht om een andere woning. Daar wordt nu aan gewerkt.

Elyza kwam via de Gouwe en Carolien bij de Buurtbrök terecht. Ze heeft een prijs gewonnen met haar voorstel om een hangplek voor ouderen te realiseren op het terrein van het park dat aan de Proosdijweg aangelegd zal worden. Er zullen twee betonnen tafels worden neergezet plus een podium waaronder geschuild kan worden, maar waarop ook muziekuitvoeringen, toneel-voorstellingen en andere events kunnen plaatsvinden. Er komt een openbare boeken- en een spellenkast en er wordt een bakfiets ter beschikking gesteld. ledere donderdagmiddag om 17.00 uur gaat Elyza naar de Voedselbank aan het Fatimaplein. Ze haalt er een voedselpakket op voor een dame in Mariaberg die zelf niet mobiel meer is.

Ans, gehuld in een charmant lichtgroen gewaad, komt als klant uit Malberg regelmatig in de Buurtbrök. Ze is bevriend geraakt met Elyza en de dames spreken af om samen die avond in Posterholt te gaan dansen.

Wat De Blauwe Loper betreft vindt men dat het jammer is dat de oude woningen en daarmee ook veel oude bewoners zijn verdwenen. Veel vorige bewoners van Mariaberg missen hun sociale omgeving. Bijvoorbeeld Lola, die geherhuisvest is in een ietwat sjieker deel van Mariaberg, mist haar sociale contacten en het volkse van de buurt.

In de woningen die nu gerenoveerd worden aan de Proosdijweg zat veel asbest waardoor sommige mensen ziek werden. Dat is nu gelukkig verholpen. De totstandkoming van een fiets- annex wandelpad van het Trichterveld tot aan het Vrijthof zal de doorstroming zeker vergemakkelijken. En verder is het een groot
goed dat senioren terug kunnen keren naar Mariaberg in de vier seniorenflats die rondom het park zullen worden gebouwd. Velen hebben zich hiervoor al ingeschreven.

Men kijkt vooral uit naar de totstandkoming van een hangplek voor ouderen. Het is op dit moment nog onzeker wanneer het park en daarmee de hangplek zullen worden aangelegd.