Maastricht heeft drie Voedselbanken, waarvan een aan het Fatimaplein . Zo’n elf jaar geleden verkaste de Voedselbank uit Daalhof naar Mariaberg. Wij vrijwilligers (ik werkte er toen nog) waren erg ingenomen met de nieuwe plek. De Voedselbank in Daalhof was klein behuisd en met het hele pand van Woonpunt aan het Fatimaplein konden we nu behalve voedselpakketten ook kleren, speelgoed, keukenspullen, huisraad, etc. opslaan en verdelen.

John was zelf een halfjaar klant van de Voedselbank voordat hij toetrad tot het vrijwilligersteam. Hij doet dit werk nu 10 jaar met veel plezier en is opgeklommen tot plaatsvervangend chef als de vaste coördinator van de bank afwezig is in verband met vakantie of ziekte. Werken voor de Voedselbank geeft hem veel energie. Er worden niet alleen wekelijks voedselpakketten verstrekt, het is vooral het belang van een luisterend oor dat dit werk zo interessant maakt. Klanten kunnen er, behalve voedsel halen, ook hun verhaal kwijt. Dat luisterend oor is net zo belangrijk als het voedsel dat men krijgt.

John heeft moeten leren om de ellende niet mee naar huis te nemen. Bijvoorbeeld het verhaal van een moeder met drie kinderen, twee jongens en een meisje. Eén jongen heeft een zware beperking en de andere heeft botkanker. Deze laatste werd recentelijk aangereden en moet worden geopereerd. Ze krijgt ondersteuning voor haar kinderen maar voor haarzelf en haar verdriet is er geen hulp. Schrijnend!

John vormt samen met zijn vijf collega’s een inspirerend en betrokken team. Een student aan de sportopleiding in Eindhoven afkomstig uit Maastricht, kreeg een stageplaats van acht uur per week bij de Voedselbank. Hij was zo enthousiast over het werk en de contacten met klanten, dat hij de stage met BO uur heeft weten te verlengen.

Er zijn alleenstaanden met een grote rugzak en grote gezinnen met veel kinderen onder het klantenbestand. Ook Mariabergers. Elyza haalt iedere week het voedselpakket voor een vrouw met een beperking op en bezorgt haar dat. ledere donderdag om 17.00 uur kan een beperkt aantal mensen voedsel ophalen dat over is en niet bewaard kan blijven tot volgende week. Ook werden er kort geleden een groot aantal overtollige tuinplanten uitgedeeld.

Tijdens corona was er geen ruimte voor het luisterend oor, want klanten mochten maar met twee tegelijk in het afhaalpunt en er moest hard doorgewerkt worden om iedereen voor 17.00 uur te bedienen. Er waren zo’n 70 klanten per week vóór corona en nu zijn dat er 55. Dat is een fenomeen dat voor alle Voedselbanken in Limburg geldt. Het gemis van het luisterend oor tijdens het anderhalf jaar dat corona nu huishoudt, kan voor deze daling een verklaring vormen. De Stichting Voedselbank Limburg is een PR campagne gestart om mensen in armoede er opmerkzaam op te maken dat hulp geboden kan worden en heeft de toelatingsnormen verhoogd. Zie www.voedselbanklimburg-zuid.nl.

De Blauwe Loper zal de bereikbaarheid van de Voedselbank aan het Fatimaplein zeker verbeteren.