Peet (62) is net als haar twee kinderen geboren en getogen in Mariaberg. Dat zijn drie generaties. In de ruim 60 jaar dat zij hier woont, heeft ze de wijk zien veranderen. Waren er vroeger twee basisscholen, nu is er nog maar een. De wijk is sterk verouderd en er zijn aardig wat mensen afkomstig uit Oost-Europa komen wonen. Mariaberg is een van de wijken van Maastricht gekenmerkt door lage inkomens en relatief lage huren. Als er in het verleden ergens in de stad gerenoveerd en gesloopt werd, dan verhuisden een groot aantal bewoners van de betrokken wijk naar Mariaberg met gettovorming als gevolg. Het Buurtnetwerk Mariaberg heeft toentertijd een einde gemaakt aan deze gang van zaken. In de komende jaren zal ook Mariaberg op de schop gaan. Dat proces is al gaande in Trichterveld en Blauwdorp. Ook in de Gentiaanstraat zullen een groot aantal woningen verdwijnen en/of gerenoveerd worden om plaats te maken voor een fietspad, een park en seniorenappartementen voor de ouderen van Mariaberg, de zogenaamde Blauwe Loper. Het blok van de Anjelierenstraat is al verdwenen en het BOC (Bewoners Overleg Commissie) heeft samen met woningbouwcorporatie Woonpunt een goed sociaal plan ontwikkeld voor de bewoners die moesten verkassen. Dat sociaal plan kan als voorbeeld dienen voor Maasvallei en Servatius, de woningbouwcorporaties die de sloop van maar liefst 122 en de renovatie van 84 woningen in de komende jaren in Blauwdorp gaan uitvoeren.

De onderlinge solidariteit in Mariaberg is groot, hoewel de sociale controle afneemt want mensen zijn tegenwoordig bang om hun mond open te doen. In het Buurtcentrum zijn een groot aantal vrijwilligers actief evenals in de Buurtbrök, waar bewoners voor weinig geld bijna dagelijks kunnen eten en recreëren. Peet werkt als vrijwilliger in het Sociaal team, het Buurtnetwerk, Veur Elkaar, het BOC, de inleup, het overleg met de opbouwwerker van Trajekt en de invulling van De Blauwe Loper. Zij hecht aan directe, open relaties tussen de vrijwilligers- en professionele organisaties in de wijk en draagt daar duidelijk haar steentje aan bij. Onder haar verantwoording ontwikkelt het Buurtnetwerk nu een Sociale Kaart waarin alle organisaties, ondernemingen en faciliteiten in de wijk worden opgenomen onder vermelding van naam, activiteit en contactmogelijkheid. Deze kaart wordt vormgegeven in een boekje, dat onder alle bewoners zal worden verspreid.

Op de vraag wat er moet verbeteren in de wijk, zegt Peet: ‘De communicatie. Vroeger werden alle nieuwe bewoners welkom geheten en geïnformeerd over wat voor hen van belang was in de wijk. Wegens het groot aanval verhuizingen in de afgelopen jaren, weten we nu niet meer wie nieuw is in de wijk. Er zijn een groot aantal mensen tijdelijk komen wonen, die zodra komend jaar de sloop start, weer moeten verhuizen. Jonge, maar ook oudere mensen. We hebben weinig contact met hen.’

Over ouder worden gesproken, Peet is oma van een kleinzoon en past een aantal dagdelen per week op hem. Een tweede kleinkind zit eraan te komen. Haar gezondheid laat soms te wensen over wegens een slopende immuunziekte, maar dat belet haar niet om een fijn leven te hebben, zo zegt ze zelf. En als het straks zo rond 2023 haar beurt is om te verkassen, dan staan de woningbouwcorporaties klaar om haar een alternatieve woning in de wijk aan te bieden. Zo’n goudklompje laten ze niet gaan. Liefst een seniorenappartement met een groot terras in Mariaberg.
Juni 2019