In de herfst van 2019 begon ik vol enthousiasme aan mijn eerste interview met Jean in het kader van De Blauwe Loper verhalen uit Mariaberg. Met het Buurtnetwerk was afgesproken dat er zo’n 25 interviews plaats zouden vinden om een goede indruk te krijgen van wat er onder bewoners, ondernemers en werkenden in de buurt leefde. Het was natuurlijk van belang dat er een evenwichtige spreiding zou zijn tussen verhalen van bewoners uit Trichterveld, Blauwdorp en Mariaberg. We dachten dat een jaar werken wel genoeg zou zijn om ons boek te kunnen publiceren.

Toen kwam corona en gooide roet in het eten. Dat heeft tot gevolg gehad dat de verhalen verspreid over het tijdsbestek 2019-2021 zijn opgeschreven. Alle interviews zijn door de betrokkenen goed gekeurd.

Bij het lezen van dit boek, kan mogelijkerwijs een misverstand ontstaan wegens het tijdsbestek dat is verlopen tussen de verschillende verhalen. Het is maar dat u het weet.