‘Wat doet een opbouwwerker eigenlijk’, vraag ik aan Petra Debets. Zij werkt al ruim acht jaar in Mariaberg en doet dat met veel plezier en betrokkenheid. Haar werk bestaat met name uit samenwerken met de bewoners, verbinden zowel onderling als met betrokken instanties in de buurt en op een positieve manier creativiteit ondersteunen opdat initiatieven vanuit de buurt ook een kans maken om werkelijkheid te worden. Petra heeft Mariaberg in haar hart gesloten. Het stukje bij beetje bijdragen aan het gevoel van bewoners echt deel te kunnen nemen aan het vormgeven van het imago van de wijk en daar trots op te zijn, vindt ze een voorrecht. Bovendien is het van belang dat Mariabergers zicht krijgen en houden op de Maastrichtse samenleving waar ze deel vanuit maken

Zoals bekend bestaat Mariaberg uit drie verschillende onderdelen: het Trichterveld waar Petra’s bemoeienis weinig wordt ingeroepen, Blauwdorp waar ze het
meest zichtbaar is en Mariaberg zo’n beetje ertussen in, In ’t Trichterveld is een nieuwe laag bewoners neergestreken, ook veel mensen met een koophuis;
de oude bewoners zijn of overleden of vertrokken en de weinigen die er nog wonen voelen zich vaak verdrietig over het verdwijnen van de oude samenhang. Blauwdorp wordt gekenmerkt door sloop en renovatie. De renovatie vordert gestaag en door de sloop zijn er twee lege vlaktes ontstaan waar in de komende jaren een park, een fietspad en flats voor de senioren uit de wijk het licht zien. De renovatie was hard nodig en bewoners zijn over het algemeen tevreden met de manier waarop deze plaats heeft gevonden. De ontstane ruimte voor groen wordt door een deel van de bewoners toegejuicht. In Mariaberg was er sprake van een grote toename van tijdelijke bewoners en verspreiding in dan wel buiten de wijk van de oude bewoners. Het is nog onduidelijk of Woonpunt gaat slopen dan wel renoveren. Rechts van het Fatimaplein en op het plein zelf zal er weinig veranderen. Op het ontstane braakliggende terrein is door de omwonenden een kippenhok gebouwd en een moestuin aangelegd. Er is ruimte voor buurtfeestjes. De Blauwe Loper maakt nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkorven mogelijk. Onder de tijdelijke huurders in Mariaberg bevinden zich een groot aantal kunstenaars waaronder een filmmaker uit Rusland, die er periodiek voor zorgt dat de veranderingen in Mariaberg en wat de bewoners daarvan vinden op een positieve manier op de lokale TV te zien zijn. De centrale ligging van Mariaberg ten opzichte van het centrum van de stad maar ook in relatie tot het park en het groen in het Jekerdal, maken de buurt bijzonder. Het is van groot belang de schoonheid, rijkdom aan kleur zowel van de omgeving als de diversiteit van de bewoners, de eigenheid en historie van de buurt, het leven op straat, de bestrijding van troep en het onderhoud in de diverse onderdelen van Mariaberg te laten voortbestaan. Het is een groot goed dat sociale woningbouw in Mariaberg behouden blijft en de buurt verstoken blijft van grote investeerders en huisjesmelkers.

Natuurlijk zijn er ook minpuntjes in het werk van Petra. Toen er tijdens de sloop door tijdelijke bewoners werd gevraagd om een container te plaatsen, bleek dat niet mogelijk met als gevolg dat hele bankstellen, ijskasten, stoelen, etc. op straat werden gedumpt. Jammer dat daar door de verschillende betrokken instanties geen mouw aan de passen viel. Ondertussen is dit voor de vaste huurders wel goed geregeld. En het blijft altijd moeilijk om bewoners die het zwaar hebben, te zien worstelen. Zeker als ze de ontwikkelingen in de maatschappij niet kunnen bijbenen of het financieel heel zwaar hebben. De machteloosheid die je dan als werker vaak voelt…

Petra blijft het een uitdaging vinden om samen met de bewoners te werken aan sociale samenhang zowel in Trichterveld als in Blauwdorp en Mariaberg als geheel.