Burgemeester van Oppen (MGB-plantsoen)

 • bronzen beeld van Charles Vos (gieter: A. Prowaseek)
 • onthuld op 15 september 1935
 • in de voorstelling verwerkte versierselen:
  de ambtsketting en de Belgische onderscheiding
  ‘Commandeur in de orde van Leopold II’
 • initiatiefnemer was de Woningbouwvereniging Beter Wonen (heden: Woonpunt), naar aanleiding van het 25-jarig ambtsjubileum van de minister

Zes gedenktegels in gevel (hoek Gildenweg)

 • gemaakt in opdracht van Beter Wonen naar aanleiding van het bombardement van 27 november 1942 én het herstel in 1946
 • onthuld op 22 juni 1947
 • thema: ‘Oorlog is de ramp, vrede is het heil der volkeren’
 • voorstelling: twee tegels boven – verwoesting
  twee tegels midden – rouw
  twee tegels onder – herstel & vreugde

Buste van Willem Vliegen (Brandenburgerplein)

opschrift: W.H. VLIEGEN. AANGEBODEN DOOR GEMEENTE MAASTRICHT

Tekst gedenkstenen Sint Servatius (Willem Vliegenstraat)

DEES HUIZEN ZIJN MET HULP VAN STAD EN STAAT GESTICHT.
HIER KAN DE WERKMAN AAN ZIJN MOEGEWERKTE LEDEN
RUST GEVEN, ZIJN GEZIN GEZONDHEID, LUCHT EN LICHT.
EEN STERK GESLACHT VAN BURGERS IS DE KRACHTE DER
STEDEN.
WIE IETS DUREN WIL, DIE HEEFT ZIJN HART OMHOOG:
SERVATIUS NOG LANG DEES HUIZEN SCHUTTEN MOOG

FEBRUARI IN ‘T JAAR ONZES HEEREN MDCCCCVII

WIE IN 1981 DE HOEZER OBBENUIJTS ZIEN GEBOUD
HAD GRAMEER DE RESTORASIE VAAN DE SINT SERVAOS
INGELOJD
ZOE KREEG UZZE HEILIGE PATROEN
IN DAT JAOR TWIE PERELE AON ZIEN KROEN

30 OKTOBER 1981
BOUWVERENIGING SINT SERVATIUS

Beeld Sint Josef (hoek Gebroeders Moorsweg)

 • patroon van de arbeiders
 • opschrift gedenktegel:UIT DANKBAARHEID
  GEPLAATST DOOR
  DE BEWONERS
  VAN HET
  BLAUW DORP
  VOOR HET BEHOUD
  VAN HUN GEZIN
  1940 1945

Naamsteen vestingwerken

In de bekledingsmuren van de aarden vestingwerken werden naamstenen geplaatst met dezelfde functie als de normale gevelsteen: door het toekennen van een naam werden deze werken herkenbaar. En dat was denkelijk ook wel zo handig gezien de grote hoeveelheid – toen de vesting Maastricht in 1868 opgeheven werd, lagen er ruim zestig verschillende buitenwerken om de stad. De naamstenen waren aan de stadszijde aangebracht, zodat ze in oorlogstijd nauwelijks konden dienen om de bezetter zich te laten oriënteren.

In zijn standaardwerk ‘Bolwerk der Nederlanden’ (De vestingwerken van Maastricht sedert het begin van de 13e eeuw) geeft L.J. Morreau genoeg voorbeelden van het feit dat de Maastrichtse vestingwerken in allerlei geschriften veelvuldig bij hun naam aangeduid werden. Hoe het ook zij, in Maastricht had ieder vestingwerk dus een naam, maar afhankelijk van de bouw is niet altijd een naamsteen geplaatst. Verschillende werken werden alleen van aarde gemaakt, terwijl het plaatsen van een naamsteen slechts – mogelijk was wanneer er bekledingsmuren van steen werden toegepast.
Het was geen zeldzaam verschijnsel dat jaren na de eerste aanleg van een aarden werk, plotseling wel een naamsteen verscheen wanneer dit werk gerêveteerd (=bemuurd) werd.

Gevelsteen toren Paleis van Justitie (Sint Annalaan)

 • voorstelling: Maria draagt het Christuskind op aan haar moeder Anna
 • dit is een kopie van de gevelsteen van het gebouw Sint Jacobstraat 8 (midden 17e eeuw gebouwd)
 • de originele gevelsteen bevindt zich heden aan de achterzijde van het pand in de Sint Jacobstraat; op de autenthieke plaats aan de voorzijde van dit pand is een tweede kopie geplaatst.
 • opschrift:”TOT HEIL EN GENEZING VAN DE LIJDENDE
  EVENMENS GEBOUWD, WERD DIT ZIEKENHUIS
  OP 3 AUGUSTUS 1950 IN GEBRUIK GENOMEN”

Plaquette Monseigneur Rutten (Ruttensingel)

opschrift:

M. RUTTEN
1858 1920
SOCIAAL WERKER & WELDOENER

Plaquette Buurtcentrum Mariaberg (Anjelierenstraat)

 • naar een ontwerp van Jos Roumans
 • gegoten in brons door de beeldhouwster Els Coenen
 • opdracht naar aanleiding van de opening van het nieuwe buurtcentrum in 1997

Het buurtcentrum is een ontwerp van de architecten Frencken & Scholl en is gerealiseerd door samenwerking tussen de buurtbewoners, gemeente en Stichting Trajekt. De plaquette is een ontwerp van Jos Roumans, gegoten in brons door de beeldhouwster Els Coenen. Naar aanleiding van de opening van het nieuwe buurtcentrum op 11 september 1998.

 • tekst:BEWONERS
  STICHTING TRAJEKT
  GEMEENTE
  SAMEN OP WEG

Onbevlekt Hart van Maria (Fatimaplein)

 • plaquette bij ingang RK Onbevlekt Hart van Maria
 • voorstelling : Maria met heilig hart
 • tekst:D
  nov 1951
  Sub …tela Matris

Maria met Christuskind (Madoerastraat)

 • door Charles Vos vervaardigd in opdracht van het kerkbestuur van Trichterveld
 • het beeld en de sokkel zijn gemaakt uit Franse kalksteen uit Commercy (Noord-Frankrijk), genaamd ‘Eville’
 • bij de plaatsing stond het kunstwerk in een rond plantsoentje, overhuifd door een bronzen baldakijn met vier met sierlijke krullen bewerkte zuilen
 • de inzegening had plaats op 2e Paasdag 1949 door Mgr.Dr. J.H.G. Lemmens uit Roermond.

Juvenaat (Tongerseweg)

 • twee beelden boven de oude hoofdingang voorstellende Sint Vincentius en Sint Aloysius
 • vervaardigd in atelier Pieters te Roermond

Sigarenfabriek Philips (Tongerseweg)

 • plaquette met dankbetuiging voor de geboden schuilplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bank bij het Waldeckbastion (Prins Bisschopssingel)

 • initiatief van het ‘Huldigingscomité Burgemeester Van Oppen’ ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de burgervader
 • ontworpen door leerlingen en leraren (onder wie Charles Vos) van de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht
 • geplaatst op 15-09-1935
 • plaquette met portretbuste; tekst plaquette:

* 1910 -1935 *
DE BURGERIJ VAN MAASTRICHT AAN
BURGEMEESTER VAN OPPEN
14 SEPT. 1935