Het begin- en eindpunt van de route is Café de Tramhalte, gelegen aan het Cannerplein. De naam tramhalte stamt nog uit de tijd dat de tram richting Glons hier een halteplaats had. Met uw rug naar het startpunt ziet u rechts aan de overkant een plantsoentje, het minister Goeman Borgesiusplantsoen, met daarin aan de voorzijde een borstbeeld van ex-burgemeester van Oppen. Naast de Tongerseweg is dit gezellig ogende pleintje een oase van intimiteit. Wanneer u rond het grasveld loopt zult u aan de huisgevels nestkastjes aantreffen in verschillende vormen, maten en kleuren. Dit is een initiatief van de bewoners, die onder begeleiding van de aan het plein wonende kunstenaar Jan Heijnen deze nestkastjes zelf hebben ontworpen.

De Elisabeth Strouvenlaan, die op het plantsoen aansluit, volgt u nu tot u aan een splitsing komt met op de kop ervan een buurtwinkel en een kapperszaak. Vóór dit driehoekige pleintje slaat u linksaf de Gildenweg in. Op de hoek van de gevel van het eerste huis aan de rechterzijde zijn zes gedenktegels aangebracht ter herdenking van het bombardement in 1942, dat een gedeelte van Blauwdorp trof. Een verdwaalde geallieerde bommenwerper gooide zijn bommen af boven de wijk. Er waren 28 doden te betreuren.

Terug op de Elisabeth Strouvenlaan voert de route u in noordelijke richting, het café steeds verder achterlatend. De laan mondt uit in het Brandenburgerplein, dat de kruising van de Willem Vliegenstraat met de Hertogsingel flankeert. In het grasperk heeft het fraaie beeld van Willem Vliegen een plaats gekregen.

Achter het beeld ligt de Willem Vliegenstraat. Het beeld en het stoplicht achterlatend loopt u deze straat in. Aan de rechterzijde zijn in de gevel van het tweede huizenblok twee plaquettes aan gebracht als herinnering aan de bouw en de renovatie van Blauwdorp door woningstichting Sint Servatius. Op de hoekgevel aan de Gebroeders Moorsweg aan uw linkerkant ontdekt u het beeld van de patroon van de arbeiders: Sint Josef. De eronder aangebrachte tegel verklaart waarom dit beeld hier is aangebracht.

Een stukje verderop gaat u op de splitsing rechtsaf Proosdijweg op en bij de eerstvolgende kruising slaat u weer rechtsaf en loopt u naar beneden op de Meester Ulrichweg. Aan het einde van deze weg gaat u linksaf de Volksbondweg op. Meteen om de hoek is in het groenperk aan de linkerzijde de naamsteen van het lunet ‘Overijssel’ neergezet ter nagedachtenis aan de vroeger in dit gedeelte van de buurt gelegen vestingwerken. Enkele meters verder is door plaatselijke graffiti- artiesten een kleurrijk tableau op de muur aangebracht. Aansluitend hierop staat de voormalige Basisschool Sint Lambertus, gebouwd in de Amsterdamse stijl.

Recht doorlopend komt u op het Volksplein uit waar vroeger aan de westzijde het Ploum-complex stond. Nu staat hier een modern appartementencomplex. Bij de hoekingang links is een herdenkingstegel aangebracht, die herinnert aan de coöperatieve bakkerij ‘De Ster’. In de rechterhoek zijn in de opgang van het complex de naamtegel van het vroeger daar gelegen lunet ‘Vroenhof’ en een kanonskogel gemetseld.

Tegenover de nieuwbouw staat in het groenperk het beeldje van Bèrke, de eerder beschreven buurtmascotte.

Helemaal aan het einde van het Volksplein ligt aan de linkerzijde het terrein van de voormalige Bierbrouwerij ‘De Zwarte Ruiter’ – deze bierbrouwerij had het hele blok aan
bebouwing en grond tussen de Sint Annalaan en de Brouwersweg in gebruik. Ook de monumentale villa liggend aan de linkerzijde van de Sint Annalaan, welke u nu linksaf
oploopt, is een van de gebouwen die vroeger onderdeel uitmaakten van de bierbrouwerij. Even verderop treft u links in een groot appartementen-complex een onderdoorgang.
Vanaf het hierachter gelegen pleintje heeft men zicht op de achterzijde van de oude hallen van brouwerij ‘De Zwarte Ruiter’.

Maar het is de moeite waard om ook een kijkje te gaan nemen bij de Sint Lambertuskerk op het Koningin Emmaplein, dat onderaan de Sint Annalaan is gelegen. Het markante uiterlijk bepaalt hier de skyline – komende van de noordzijde van de stad ziet men haar silhouet al van kilometers afstand. De fundering van deze kerk rust op het oude gangenstelsel van de kazematten, dat onder grote delen van onze wijk ligt. Er zijn speciale pijlers gestort om
het gewicht van het gebouw te kunnen dragen. Dit gangenstelsel kan onder begeleiding van een gids worden verkend. Ondanks deze extra zware fundering verzakt de kerk al vanaf haar gereedkomen in september 1916. Al jaren probeert men deze fraaie kerk te redden van de sloop.

Het Paleis van Justitie, wat eerder diende als ziekenhuis Sint Annadal, is de volgende halte op uw weg. In de nu blauwgeverfde torenmuur van de voormalige kapel is ter ere van de zusters van Sint Annendael een copie aangebracht van de gevelsteen van hun vroegere pand in de Sint Jacobsstraat.

De wandelroute wordt nu vervolgd terug de wijk in, voorbij de grote woonflat tegenover het voormalig ziekenhuis naar de Ruttensingel, langs de Brouwersweg, waar de zaagtand-vorm van de oude fabriekshallen wit tegen de lucht afsteekt. Halverwege de Ruttensingel vindt u aan de linkerkant in een gevel net voorbij de Meester Ulrichweg de plaquette van Monseigneur Martin Rutten, die zijn gehele privé-vermogen spendeerde aan goede doelen. Van hier af de tweede straat rechts is de Anjelierenstraat, waarin u tegenover de voormalige Sint Michaëlschool aan de linkerkant het Buurtcentrum zult vinden. In de hal van het Buurtcentrum is een bronzen plaquette aangebracht ter gedachtenis aan de opening van het in 1997 nieuw opgeleverde gebouw. Dit buurtcentrum, eigendom van de stichting Trajekt, is één de drukst bezochte in Maastricht – er vinden iedere dag meerdere activiteiten plaats.

De weg vervolgend de heuvel op, bereikt u op het Fatimaplein de Rooms-Katholieke kerk ‘Onbevlekt Hart van Maria’. Om financiële redenen heeft de toren geen spits gekregen, wat in het totaal van het ontwerp niet storend werkt. Integendeel, de kerk projecteert de indruk van een burcht (een voorbeeld van een echte burchtkerk is de Onze Lieve Vrouwebasiliek in het centrum van de stad). Het is een ontwerp van architect Boosten. Van deze architect staan nog maar enkele uitvoeringen overeind. Het belang dat deze kerk behouden blijft voor de toekomst is dus groot.

Verder naar boven lopend ziet u aan de linkerkant een vrij modern gebouw. Hier was tot voor enige tijd de Radio Omroep Zuid gevestigd. Nu doet het dienst als poppodium voor jonge musici. Dit gebouw wordt ‘de Muziekgieterij’ genoemd. Aansluitend op het Fatimaplein ligt aan de Celebesstraat een driehoekig plantsoen, waarin op de bovenste punt het beeld
‘Maria met kind’ van Charles Vos is geplaatst. Vroeger nog voorzien van een bronzen baldakijn, nu helaas blootgesteld aan de krachten van de natuur. Het vermelden waard is dat het perk en het beeld in eigen beheer onderhouden worden door de omwonenden.
Van hieruit volgt u rechtdoor de Madoerastraat tot u de Javastraat bereikt, waar de zij-ingang van de algemene begraafplaats ligt. Deze begraafplaats is een van de oudste en mooiste van Nederland en is zeker de moeite van een bezoek waard. Bovenaan de Madoerastraat ziet u links in de Ambonstraat twee voorbeelden van de proefbungalows
liggen, waarover u kon lezen in hoofdstuk drie.

Nadat u rechtsaf de Javastraat bent ingeslagen, gaat u meteen de volgende straat weer rechtsaf de Archipelstraat in. Deze straat komt uit op het Batavia-plantsoen. De panden op de hoeken van dit plantsoen waren voor de opkomst van het grootwinkelbedrijf buurtwinkels die de bewoners van Trichterveld bedienden. Er waren onder meer een bakker, een slager, een postkantoortje en een schoenmaker. Het vroegere winkelgedeelte van de relatief kleine huisjes wordt door de huidige bewoners veelal benut als uitbreiding van de huiskamer.

Het plantsoen in de lengte overstekend loopt u nu de Billitonstraat in. Aan het einde daarvan slaat u linksaf de Bankastraat in. De twee blokken van zes woningen die u aan rechterzijde ziet liggen, zijn een volgend voorbeeld van de twaalf proef bungalows. Hier gaat U de tweede straat rechts Karimatastraat in. Deze straat komt uit op de Tongerseweg. Enige voorzichtigheid is geboden omdat u bovenaan de Tongerseweg relatief onbeschermd loopt.
Aan de overzijde van de weg is het vroegere juvenaat gelegen, de kweekschool van de broeders Beijart. Het hoofdgebouw is een copie van het klooster van de broeders, dat aan de rand van het stadscentrum op Hoog Frankrijk ligt. De voormalige kweekschool dient heden als onderkomen voor het Bonnefantencollege. Boven de oude ingang aan de Tongerseweg staan de beelden van Sint Vincentius en Sint Aloysius.

De wandelroute wordt nu voortgezet in oostelijke richting, heuvel afwaarts. Onderaan de helling in de Tongerseweg ligt de Sint Theresiakerk. Een stukje verderop passeert u de
voormalige sigarenfabriek Philips, een gebouw dat veel Maastrichtenaren nog kennen als de ’tobbakfebriek’. In de muur van de doorgang naar de binnenplaats van het complex is een plaquette aangebracht als dank voor de door de fabriek geboden bescherming tijdens de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog.

Het laatste doel van de wandeling is het Waldeckbastion, een overgebleven onderdeel van de eerder genoemde verdedigingslinie. Bovenop het bastion ligt het graf­ monument van Generaal A.J.J. des Tombes. In het parkje aan de andere zijde van het verdedigingswerk staat een stenen bank met portret en plaquette ter ere van burgemeester Van Oppen.

De wandeling is afgelopen, maar dat is zeker geen reden om Mariaberg te verlaten! U kunt nog nagenieten in café De Tramhalte.