Mariaberg – Buurt en Buurtcentrum

De realisering van het fonkelnieuwe buurtcentrum is ongetwijfeld het meest recente hoogtepunt uit de rijke historie van Mariaberg. Een historie waarmee deze buurt zich onmiskenbaar onderscheidt van andere Maastrichtse buurten, en waaraan Mariaberg haar bijzonder karakter te danken heeft. Een historie ook waarbinnen de stichting Trajekt, als uitvoerder van het buurtwerk, pas vanaf 1969 een rol is gaan spelen. Een inbreng die in toenemende mate werd gewaardeerd. Het Buurtplatform Mariaberg vond de opening van het nieuwe centrum dan ook een gepaste gelegenheid om eens terug te kijken in het verleden. Daarom werd verzocht om hierover een boekje te schrijven. Nadenkend over de opzet daarvan leek het niet juist om te beperken tot de belevenissen van het buurtwerk. Er is immers sprake van een onmiskenbare samenhang tussen de ontwikkelingen die in de buurt plaatsgevonden hebben en de rol die Trajekt daarin vervult heeft. Daarom is begonnen met het beschrijven van de ontstaansgeschiedenis van Mariaberg, en de wijze waarop de oorspronkelijke bevolkingssamenstelling tot stand is gekomen. Vervolgens is aandacht besteed aan de ontwikkelingen die zich vanwege een veranderende tijdgeest voorgedaan hebben. In samenhang daarmee maakte het buurtwerk onopgemerkt haar entree in de buurtgemeenschap, en ging daarbinnen steeds meer een centrale plaats innemen. In de opzet van het nieuw centrum wordt dit zichtbaar gemaakt. De twee tijdelijke gebouwen, waarvan Trajekt tot nu toe gebruikt gemaakt heeft, hadden een bescheiden uitstraling. Verstopt achter veel groen maakten zij geen zelfbewuste indruk. Het leek erop alsof zij zich geneerden voor de reden van hun aanwezigheid. Inmiddels zijn buurt en buurtcentrum zo met elkaar vertrouwd geraakt, dat men elkaar niet meer zou willen missen. Het buurtcentrum is nu dan ook ondergebracht in een gebouw waar de buurt trots op kan zijn. Een gebouw ook waarmee de stichting Trajekt laat weten, dat ze het een eer vindt om ook in de toekomst in Mariaberg een bijdrage te mogen leveren aan het welzijn van de buurtbewoners.

Voorwoord

“Het nieuwe buurtcentrum markeert het snijpunt van twee perioden. De langdurige en voor de bewoners ingrijpende periode van stadsvernieuwing wordt nu afgesloten. Woningen zijn verbeterd en nieuwe woningen zijn gebouwd. De straten zijn vernieuwd en soms anders ingericht. Daarbij kon een nieuw buurtcentrum niet uitblijven. Niet in het minst vanwege de slechte toestand van het gebouw aan de Orchideënstraat, maar zeker ook in het kader van de leefbaarheid van de buurt.
In de komende jaren zal verder naar de toekomst worden gekeken. Het buurtcentrum is de centrale ontmoetingsplek in de buurt; een plek waar mensen met elkaar praten, hun hobby uitoefenen, samen aan iets werken. Met het behoud van het goede dat gezamenlijk tot stand is gebracht zullen wij gaan nadenken hoe de buurt ook op lange termijn leefbaar blijft.”

Colophon

Titel: Mariaberg – Buurt en Buurtcentrum
Schrijver: Jacques Verham
Uitgave: Gemeente Maastricht, Buurtplatform Mariaberg, Stichting Trajekt
Foto’s: Fotodienst gemeente Maastricht, J. Verham, archief stichting Trajekt
Jaartal uitgave: 1998