Mariaberg

De huidige wijk Mariaberg, aan de westzijde van Maastricht, bestaat uit drie buurten, name­lijk Blauw Dorp, Proosdijveld (Mariaberg) en Trichterveld (de Bungalows). Deze buurten zijn tussen de jaren 1907 en 1952 ontstaan; zij zijn dus nog tamelijk jong. Zij zijn gebouwd in het Proosdijveld en het Trichterveld, oude gebieden buiten de muren van Maastricht.

Zij strekten zich uit van de stadsmuur tot hal­verwege het dorp Wolder, dat in de negentiende eeuw in de gemeente (Oud-) Vroenhoven lag. De Proosdijweg vormde tot de annexatie van de gemeente Oud-Vroenhoven in 1920 de grens met deze gemeente. Het was een schaars bebouwd gebied dat nog lang de naam Buiten de Brusselsche Poort droeg.

De gehele wijk Mariaberg, wijk 21, ligt ingesloten tussen de Sint Annalaan, de Hertogsingel, de Tongerseweg, de Javastraat, de Borneostraat en de Brouwersweg. Vanaf 1907 bouwden particuliere woningbouwverenigingen tussen de Hertogsingel en Proosdijweg de eerste Woningwetwoningen in Maastricht. In de volksmond kreeg dit nieuwe stadsdeel al gauw de benaming Blauw Dorp. Tot 1930 werd de bebouwing geleidelijk uitgebreid in de richting van de in 1927 aangelegde, parallel aan de Proosdijweg lopende, Ruttensingel. Na de Tweede Wereldoorlog breidde de wijk zich in westelijke richting verder uit. Vanaf 1947 begon de ge­meente Maastricht met de bouw in Trichterveld, met de Algemene Begraafplaats als grens. In de jaren 1948-1952 ontstond de buurt Mariaberg, ook wel Bloemenbuurt genoemd (naar de namen van de straten); sinds enkele jaren is de naam Proosdijveld aan deze buurt toegekend. Binnen de huidige wijk Proosdijveld/Mariaberg, genoemd naar de op een ‘berg’ gebouwde kerk aan het Fatimaplein (1953), zijn de oude buurtnamen blijven voorbestaan.

Inhoud

1. Inleiding
2. Buiten de vesting
3. Wonen in de binnenstad
4. Woningbouwverenigingen van start
5. Uitbreiding van de woonwijk
6. Oorlogsjaren
7. Onderwijs
8. Bedrijvigheid

Colophon

Titel: Mariaberg – Gevormd door de buurten Blauwdorp, Proosdijveld en Trichterveld
Schrijver: Wim A.A. Mes
Uitgave: Stichting historische reeks Maastricht
Ilustraties: Regionaal Historisch Centrum Limburg (Gemeentearchief Maastricht en Sociaal Historisch Centrum voor Limburg), Woonpunt, J. Bastiaens, J. Bartelet, J. Jamin, Fotopersbureau Paul Mellaart, A. Jenniskens, W. Mes, H.F. van Kooy, I. Evers, J. Roumans, W. Lemmen, W. Lem, Fotopersbureau Het Zuiden, Ch. Daniels, W. de Koning Gans, Frits Widdershoven, J. Verham, E. Wetzels, L. Kaasenbrood, Martin Faun.
ISBN: 978-90-5842-053-4
Eerste druk: september 2017

Niets uit dit boekwerk mag openbaar worden gemaakt.
Dit mooie boekwerk is te koop bij Stichting Historische Reeks Maastricht